Com actua Halley?

  • Halley Repel·lent d'insectes és una loció formulada a base de piretrines.
  • Les piretrines són compostos naturals que s'obtenen de les flors seques del piretre (Chrysantemum cinerariaefolium).
  • Les piretrines anul·len la capacitat dels insectes per orientar-se provocant que s'allunyin cap a zones en les que el seu sistema nerviós torni a funcionar amb normalitat.
  • En el cas dels mosquits, l'efecte repel·lent de les piretrines és especialment rellevant, ja que l'alteració del sistema nerviós evita que puguin localitzar una víctima a la qual picar per extreure sang.

 

Seguretat

  • Les piretrines tenen una llarga història d'ús en l'home i els seus animals, única per la seva eficàcia i les seves qualitats repel·lents.
  • Quan són utilitzades en els patrons normals d'ús i en les proporcions adequades, no creen cap problema sobre la seva salut i la seva eficàcia és òptima.

 

Per què piquen els mosquits?

  • El mosquit femella necessita les proteïnes presents a la sang humana o animal per poder completar el seu cicle reproductiu
  • Per localitzar el seu objectiu, el mosquit utilitza una combinació de sentits: detecció de calor i detecció química de certs estimulants com a vapor d'aigua i CO2. La calor la detecta al tars del tercer parell de potes, el vapor d'aigua i el CO2 els detecten les antenes.
  • La necessitat d'obtenir sang converteix els mosquits en transmissors de malalties com la malària, el dengue, la febre groga o l'encefalitis, ja que, amb les picades successives, inoculen paràsits o virus responsables d'aquestes patologies.