• Aplicar el repel.lent sobre totes les zones del cos que quedin descobertes. Evitar el contacte amb ulls, mucoses i ferides.
  • Cal repetir l'aplicació del repel.lent:
    • Transcorregudes 4 hores després de l'aplicació anterior
    • Després d'una immersió en aigua (bany, dutxa)
    • En cas d'humitat i / o calor extrems
  • Quan sigui necessari un fotoprotector, aplicar 15 minuts abans que el repel.lent
  • És recomanable aplicar Halley repel·lent d'insectes amb extracte natural de Pirethrum també sobre roba si aquesta és molt lleugera; alguns insectes, com el mosquit tigre, aconsegueixen picar travessant els teixits de menor grossor.